Mavrodin - Anghel Capră

JUDEȚ TELEORMAN

Frăsinet - Cula Costea

JUDEȚ TELEORMAN

Meri - Manu

JUDEȚ TELEORMAN

Voievoda - Leonida Guşe

JUDEȚ TELEORMAN

Blejeşti - Voinea

JUDEȚ TELEORMAN

Călineşti - Anişor Neagu

JUDEȚ TELEORMAN

Lăceni - Rainer

JUDEȚ TELEORMAN

Frăsinet - Noica

JUDEȚ TELEORMAN

Malaia - Brătianu

JUDEȚ VALCEA

Prundeni - Știrbei

JUDEȚ VALCEA

Budești - conac

JUDEȚ VALCEA

Măciuceni - cula

JUDEȚ VALCEA

Muereasca - conac

JUDEȚ VALCEA

Budeşti - Lahovary

JUDEȚ VALCEA

Dobrușa - conac

JUDEȚ VALCEA

Beneşti - Otetelişanu

JUDEȚ VALCEA

Drăgoeşti - Şuţu

JUDEȚ VALCEA

Măldăreşti - Greceanu

JUDEȚ VALCEA

Măldăreşti - Duca

JUDEȚ VALCEA