Afumaţi - Cantacuzino - Dumba Contribuie la acest monument

COD LMI
IF-II-a-A-15258
JUDEȚ
ILFOV
ADRESĂ
sat AFUMAŢI; comuna AFUMAŢI Str. Ştefăneşti 57-59
LOCALITATE
Afumaţi

FAMILII
ARHITECT
MEȘTERI
FUNCȚIE
fără funcțiune actuală
ACCESIBIL
CONTACT
ECHIPA
2014: Raluca Zaharia, Livia Zaharia, Diana Radu
TIP PROPRIETAR
STAREA DE CONSERVARE

Fosta curte boierească a stolnicului Constantin Cantacuzino, aflată pe locul mai vechii curţi domneşti a lui Radu de la Afumaţi. Monument istoric categoria A, sec.17 (1691) cu transformări din sec. 19. Cuprinde Biserica "Adormirea Maicii Domnului", un conac şi ziduri de incintă.

 

A fost construit in 1696, iar in secolul XIX, baronul Dumba Sterio a facut unele modificari arhitectonice. Stilul cladirii este romanesc cu tendinte gotice si renascentiste si cuprinde saloane spatioase la etaj, camere pentru personal la parter si mansarda, iar la subsol se afla pivnitele pentru pastrarea vinurilor. Impreuna cu biserica si zidul de incinta alcatuiesc ansamblul fostei curti a stolnicului Constantin Cantacuzino. Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, aflata in imediata apropiere a conacului.

 

In completarea descrieii de mai sus dna. Anca Brătuleanu vorbeşte în lucrarea Curţi domneşti şi boiereşti din Romania, Ed. Simetria, 1997, despre pivniţele acestui conac mult mai vechi decât restul construcţiei. De asemenea face referire la o alta orientare si relationare a elementelor ansamblului cu caile de acces. In prezent biserica, parte a ansamblului este izolată de conac și dependințe.

 

In ceea ce priveste istoria recenta a locului, terenul este in proprietatea societătii AgroIndaf Afumati, acceași societate (Agroindaf) care are si conacul de la Măineasca