Filipeştii de târg - Pană Filipescu Contribuie la acest monument

COD LMI
PH-II-a-A-16489
JUDEȚ
PRAHOVA
ADRESĂ
sat FILIPEŞTII DE TÂRG; comuna FILIPEŞTII DE TÂRG 682
LOCALITATE
Filipeştii de târg

FAMILII
ARHITECT
MEȘTERI
FUNCȚIE
muzeu
ACCESIBIL
CONTACT
ECHIPA
2012: Mirela Săvulescu
TIP PROPRIETAR
Mixt
STAREA DE CONSERVARE
Foarte bună

În secolului al 17-lea logofătul Pană Filipescu și soția sa Maria Cantacuzino (fiica postelnicului Constantin Cantacuzino) ridică în satul actual Filipeștii de Târg un conac. Atât familia Filipeștilor - care dau denumirea localității, cât și cea a Cantacuzinilor sunt reprezentative pentru regiune.

 

În localitatea Filipeștii de Târg, la aproximativ 1km de conacul Pană Filipescu, se regăsesc ruinele unei alte reședințe, de această dată cantacuzine - a postelnicului Constantin Cantacuzino. În localitățile învecinate Filipeștii de Pădure, Măgureni, Mărginenii de Jos se regăsesc urme ale unor alte reședințe cantacuzine.

 

Moșia aparține familiei Filipescu pe toată durata secolelor al 18-lea și al 19-lea. De abia după Primul Război Mondial întră prin vânzare în proprietatea familiei Cantacuzino. Aceștia la rândul lor au fost expropiați la venirea regimului comunist. La începutul perioadei comuniste, similar altore reședințe nobiliare, conacul a servit drept sediul CAP-ului local.

 

Conacul este similar cu alte reședințe cantacuzine și brâncovenești ale perioadei, iar apropierea geografică de alte exemple confirmă încadrarea în stilul brâncovenesc. El este compus din pivnițe adânci și mari, boltite, cu acces direct din exterior și un parter ridicat pe această amprentă. Accesul în parter este realizat printr-un foișor cu coloane ce susțin arcade similar celor de la Potlogi și Mogoșoaia, dar de dimensiuni mai reduse. Un alt element arhitectural prezent este loggia tratată similar cu cea de la Potlogi.

 

Clădirea a trecut prin campanii de restaurare succesive. În perioada anilor 1968-1971 este restaurat de arh. Mișu Rădulescu, perioada corespunzând cu cea în care ansamblul a trecut de la funcțiunea distructivă de CAP la cea de secție a muzeului județean cu destinaţia de artă apuseană. Ulterior din lipsă de fonduri necesare pentru întreținere clădirea a continuat să se degradeze ajungându-se la cea mai recentă campanie de restaurare, finalizată în 2015.

 

În prezent o parte din vechea moșie și conacul se află în proprietatea Consiliului Județean Prahova și în administrarea Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, păstrând funcțiunea de centru cultural - muzeu - Muzeu de Artă Brâncovenească. Restul de teren din vechea moșie - printre care și heleșteul se află în proprietatea comunei Filipeștii de Târg, dar și în proprietate privată.