Deleni - Cantacuzino-Deleanu Contribuie la acest monument

COD LMI
IS-II-m-A-04146
JUDEȚ
IASI
ADRESĂ
sat DELENI; comuna DELENI
LOCALITATE
Deleni

FAMILII
ARHITECT
MEȘTERI
FUNCȚIE
Preventoriu TBC pentru copii
ACCESIBIL
CONTACT
ECHIPA
2013: Raluca Bărbulescu, Florentina Matache, Carmen Vasile

Istoria curţii boiereşti de la Deleni se pierde în negura timpului, aceasta fiind poate cea mai veche din Moldova. Prima clădire construită ce face parte din actualul ansamblu arhitectural, a fost biserica, ridicată în anul 1669, în apropierea curţii boiereşti. În jurul anului 1730, a fost construit şi un conac, probabil pe locul fostei reşedinţe boiereşti.

 

După căsătoria Mariei Cantacuzino, în anul 1778, cu Constantin Ghica, moşia intră în posesia familiei Ghica-Deleni. Lucrările de reamenajare efectuate în timpul stăpânirii acestora au dat ansamblului conformaţia actuală. Astfel, până în anul 1802, au fost executate lucrări de restaurare şi extindere a conacului şi a fost construit zidul de incintă, pentru ca mai apoi, la începutul secolului XX, reşedinţa să fie reamenajată după planurile arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti.

 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, timp de doi ani, în castelul din Deleni au fost stabilite trupe sovietice. După naţionalizare, clădirea a găzduit Căminul cultural din Deleni, devenind ulterior sediul preventoriului TBC, destinaţie pe care o are şi azi.