Arcuș - Szentkereszty Contribuie la acest monument

COD LMI
CV-II-a-A-13128
JUDEȚ
COVASNA
ADRESĂ
493, sat ARCUŞ; comuna ARCUŞ
LOCALITATE
sat ARCUȘ: comuna ARCUȘ
Árkos (HU)
FAMILII
ARHITECT
MEȘTERI
FUNCȚIE
ACCESIBIL
CONTACT
ECHIPA
2008: Eremia Oana
2012: Leca Irina
TIP PROPRIETAR
Privat
STAREA DE CONSERVARE
Bună

Antecesorul castelului de azi a fost atestat în documente prima dată în 1773. Inventarul din acest an al moşiilor familiei Benkő din Arcuş menţionează două clădiri reşedinţă aparţinând familiei. Unul dintre ele a fost construit din piatră, şi era situat în partea de jos a satului (pe această proprietate se afla şi o moară). Înainte de 1823 conacul a trecut în posesia familiei Daniel din Vârghiş. Inventarul din 1829 despre posesiile lui Elek Daniel (1783–1848) descrie conacul din Arcuş ca o clădire fără etaj, care cuprindea şapte încăperi, la vest şi la nord fiind delimitată de câte-o prispă. În ambianţa clădirii principale se găsea o moară, grădină, diferite clădiri agricole, casa pustnicului, casa pentru oaspeţi şi o casă de scăldat... (continuarea pe Enciclopedia Maghiară din Transilvania